Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Svobodná demokratická škola v Opavě

Máme mateřeskou, základní i střední školu

MATEŘSKÁ ŠKOLA

O patro níž máme malou školku. Dáváme dětem prostor na hraní s hračkami, ale i na Wi-Fi. Nenutíme ochutnávat, odpočívat nebo se účastnit programu. Často chodíme ven.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přijímáme žáky do 1. až 9. ročníku na denní docházku. Máme velké prostory, které podněcují k rozvoji jedinců. Učitelé pečují o bezpečné prostředí.

STŘEDNÍ ŠKOLA

Máme čtyřleté gymnázium. Středoškoláci jsou součástí komunity základky. Během čtyř let pomáhají pečovat o prostředí školy a s oporou učitelů se připravují na maturitu.

NA ČEM STAVÍME?

Děti vědí, co je pro ně dobré

Učení považujeme za jednu ze základních lidských potřeb. Lidé se chtějí učit, pokud se nacházejí v bezpečném prostředí.
Za své učení jsou odpovědné děti, naše škola jim k učení vytváří základní podmínky: podnětné prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.

Nabíráme nové žáky!

Školní den

Máme otevřeno od 8.30 do 16.00.

Podnětné prostředí

Naplánovat školní výlet pro spolužáky? Rozjet své drobné podnikání na akci pro veřejnost? Programovat? Vařit? Naučit někoho něco? To vše naše podnětné prostřední žákům umožňuje se učit.

Hraní (si)

Dětství nabízí neopakovatelnou příležitost si hrát. Hraní si je důležité pro rozvoj představivosti, vlastních hranic a je základem učení se. Máme hračky, deskovky, nerfky, trampolínu, iPady i herní počítače.

Vzdělávací nabídka

Učitelé nabízejí matematiku, jazyky, chemii a další běžné i neobvyklé lekce, kterých se žáci můžou dobrovolně účastnit. Často je možnost chodit ven, jezdit na výlety nebo jít se školou do bazénu.

Samospráva

Žáci i učitelé rovným hlasem rozhodují o vnitřních záležitostech, například nábor nových členů komunity, školní pravidla, ale i běžné provozní záležitosti, například využívání školních tabletů.

KDO JSME?

Školy Erazim

Jsme součástí sítě škol Erazim, které se nacházejí po celém Česku. Naši dospěláci spolupracují napříč školami, aby mohli pomáhat tvořit dobré zázemí pro sebeřízené vzdělávání.

SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Důvěřujeme dětem, že vědí, co je pro ně dobré. Nabízíme jim bezpečné prostředí, na jehož tvorbě se podílejí spolu s dospěláky.

KOMPETENCE MÍSTO PAMATOVÁNÍ

Lidi se u nás učí spolupracovat, znát své silné i slabé stránky, argumentovat, naslouchat a přijímat se tací, jací jsou.

ÚPLNÉ VĚKOVÉ MÍCHÁNÍ

Děti všech věků se můžou ve škole potkávat. Podporujeme mezivrstevnické učení, které je pro děti přirozené. Prvňák i deváťák se můžou učit spolu.

ŠKOLA JAKO UČEBNA

Klidovka, řádírna, obývák, … Děti nesedí celý den v jedné učebně, ale můžou se volně pohybovat po celé škole.

Novinky

Jsme nejaktivnější na Facebooku, ale sem tam něco najdete i tady.

Opravné usnesení

Číslo jednací: 24-233Ředitel Základní a mateřská škola Erazim, z. s., IČO 08 971 129, jako věcně a místněpříslušný správní orgán v souladu s § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů,opravujesvé[…]

Read more

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a §[…]

Read more

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání[…]

Read more

Některé další projekty

Erazim není jen opavská škola, ale několik projektů naší sítě škol. Tady jsou některé z nich.

TOUZAPO

Tři týdny distančka, čtvrtý týden výprava. Vhodné pro žáky z celého Česka. Program je především pro druhý stupeň ZŠ a nově pro SŠ.

VÍC O TOUZAPU
KUNOV

Vlastníme areál bývalé LDN v Kunově v Jeseníkách. Připravujeme zde školu s intrem pro lidi z celého Česka.

VÍC O KUNOVĚ
DALŠÍ ŠKOLY ERAZIM

Jsme síť svobodných demokratických škol a máme pobočky po celém Česku. Pojďte zjistit víc o tom, jak fungujeme, kdo jsme nebo o co nám jde.

VÍC O ŠKOLÁCH ERAZIM

Kontakt

ZŠ a MŠ Erazim, Hlavní 1040/120, 747 05 Opava
Ústřední e-mail: info@erazim.cz
Školní telefon: 735 908 205