Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Autor: zuzana

svobodná demokratická škola

Opravné usnesení

Číslo jednací: 24-233Ředitel Základní a mateřská škola Erazim, z. s., IČO 08 971 129, jako věcně a místněpříslušný správní orgán v souladu s § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů,opravujesvé hromadné rozhodnutí č. j. 24-208ze dne 22. května 2024 o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:OdůvodněníVe výše uvedeném rozhodnutí se opravuje chyba, spočívající v chybném uvedeníregistračního čísla dítěte a…
Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025. Termín zápisu se stanovuje na 2. až 16. května 2024 a místem škola na adrese Hlavní 1040/120, Opava. Škola upřednostňuje doručení dokumentů k zápisu poštou…
Více