Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Martina Mrůzková

svobodná demokratická škola

Martina Mrůzková

Kdo jsem?

Jsem matkou dvou dětí. Jsem člověk, který nesoudí, pozoruje. Jsem vstřícná a respektující. Učím se i respektu sama k sobě.

Co v Erazimu dělám?

Ve škole jsem pro děti a jsem s dětmi. Mám na starosti dozor, takže eviduji, co se kde šustne, co se kde kdo a s kým učí. Jsem dětem k dispozici pro jejich individuální požadavky.

Proč chci pro Erazim pracovat?

Tady se dětem věří, bereme je vážně. Žádné ponižování, žádné povyšování se. Zajímá nás, co děti umí, co je baví. Nehledáme, co neumí, co jim nejde. Nenutíme je dělat, co nechtějí. To mě ubíjelo v předchozím zaměstnání. Nehledáme strategie, jak děti přinutit dělat, co nechtějí. V Erazimu je příjemné bezpečné prostředí. Respekt k dětem i sobě navzájem není jen líbivým heslem na papíře. Mám práci, která mi dává smysl.

Co mám profesně za sebou?

Mám zkušenosti především s dětmi s mentálním postižením a další vadou, s dětmi s poruchou autistického spektra, to mě naučilo velkému respektu ke každému jednotlivci, uvědomění si, že opravdu každý člověk je výjimečný a je třeba k němu přistupovat individuálně. Také jsem se tím naučila tiše pozorovat, nesoudit. Pracovala jsem jako speciální pedagog v denním stacionáři pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením MIKASA. Pak jsem prošla různými asistencemi u dětí s postižením ať už na táborech, nebo doma. Poslední zkušenost před školou Erazim jsem získala jako asistent pedagoga na základní škole v Opavě.