Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

svobodná demokratická škola

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025.

Termín zápisu se stanovuje na 2. až 16. května 2024 a místem škola na adrese Hlavní 1040/120, Opava. Škola upřednostňuje doručení dokumentů k zápisu poštou nebo datovou schránkou. Osobní setkání je možné po předchozí domluvě.

V případě převisu zájemců bude rozhodnuto pomocí následujících kritérií:

  • umístění sourozenců v MŠ nebo ZŠ, jejíž činnost právnická osoba vykonává,
  • nástup k plnění povinné předškolní docházky,
  • los.

Zákonný zástupce k zápisu doloží:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  • obyčejnou kopii rodného listu dítěte,
  • evidenční list dítěte,
  • potvrzení o očkování (neplatí u individuálně vzdělávaných dětí),
  • oznámení o individuálním vzdělávání (pouze pokud bude dítě vzděláváno individuálně).

Formát dokumentů není stanoven. Na vyžádání zašle škola zákonnému zástupci možné vzory.

Matěj Frgala, ředitel školy