Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Školné

svobodná demokratická škola

3 500 Kč

měsíčně za jedno dítě na denní docházce

2 000 Kč

měsíčně za každého dalšího sourozence na denní docházce

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Měsíční školné

Základní výše ročního školného je 42 000 Kč za dítě. Částka se hradí v dvanácti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 3 500 Kč na dítě.

V případě, že rodina má zájem o naši školu a je v souladu s jejími hodnotami, ale nemůže si dovolit hradit plnou výši školného, je možné se pobavit o úlevě ze školného.

Školné za denní docházku zahrnuje už i družinu, školní pomůcky, výlety a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba už počítat s dokupováním pomůcek do školy. Nezahrnuje stravování.

Další poplatky

Při přestupu do naší školy se platí jedno měsíční školné navíc.