Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Povinně zveřejňované informace

svobodná demokratická škola

Oficiální název

 Základní škola a mateřská škola Erazim

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Vila Verde, z. s., sídlo Nádražní 54, 793 99 Osoblaha, IČO 10 666 141

Škola byla zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2020. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona na základě pedagogiky svobodné demokratické školy. Právnická osoba vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny.

Organizační struktura

Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy. Jemu jsou přímo podřízeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Organizace se snaží využívat přístupu tzv. tyrkysových organizací.

Kontaktní spojení

Právní forma: školská právnická osoba

Sídlo právnické osoby: Ratibořská 1147/34 747 05 Opava

Místo poskytovaného vzdělávání, ředitelství a adresa pro zasílání písemností: Hlavní 1040/120, 747 06 Opava

Bankovní spojení

2502038219 / 2010

IČO

08971129

DIČ

Nejsme plátcem DPH.

Žádosti o informace

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Datová schránka: 653h86r

Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním na ředitelství školy nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přestup

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Přihláška do školní družiny

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nejdůležitější předpisy

Právní předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dokumenty školy

Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Školní vzdělávací program ZŠ (k nahlédnutí po předchozí domluvě na ředitelství školy)

Školní vzdělávací program MŠ (k nahlédnutí po předchozí domluvě na ředitelství školy)

Školní vzdělávací program ŠD (k nahlédnutí po předchozí domluvě na ředitelství školy)

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

Výroční zpráva

Licence, vzory licenčních smluv

Nejsou.