Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Soukromá školka Opava

svobodná demokratická škola

V budově OC Žabka máme základní i mateřskou školu Erazim. Je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, poskytuje předškolní vzdělávání dle školského zákona a vztahují se na ni stejné právní předpisy jako na zařízení zřízená obcí (tzv. „státní“ školky).

Děti si hrají v naší školce

Máme jednu samostatnou třídu pro školku pro patnáct dětí. Školku chápeme jako místo, kde mají děti mít neomezenou možnost volné, dospělými neřízené hry. Školka vychází ze stejných hodnot jako škola, mezi něž patří respekt, důvěra a volná hra.

V jediné třídě školky jsou děti všech věků, abychom podpořili vrstevnické učení a přiblížili se reálnému kolektivu. Děti ze školky pravidelně navštěvují školu, což přináší výhody přirozeného setkávání dětí a sourozenců od 3 do 15 let. V prvním roce fungování školky si zakládáme na malém kolektivu do pěti dětí.

K dispozici je herna o ploše 60 m2, záchody, šatny. Chodíme často ven, do lesa, na městská hřiště a na vypůjčenou zahradu, která se nachází přímo u budovy. Jsme otevření k využívání technologií.

Provoz a školné

Školné do školky s provozem od 8.00 do 16.00 a s pětidenní docházkou je 42 000 Kč ročně (3 500 Kč měsíčně). Každý další sourozenec platí už jen 24 000 Kč ročně (2 000 Kč měsíčně).

Stravování je zajištěno v naší školní jídelně – výdejně. Předpokládaná cena denního strávného je 50 Kč (dvě svačiny a oběd).

Při přijetí do školky se platí ještě příspěvek na nové školní prostory ve výši dvanáctiny ročního školného.

Přihlašování do školky

V případě zájmu o naši školku nám, prosím, vyplňte nezávazný dotazník k přihlášce. Zájemcům se budeme postupně ozývat, abychom domluvili vstupní pohovor, kterého se zúčastní rodiče i dítě.